benefícium

latin: jótétemény, régen egyházi javadalom