Determinizmus

lat: a meghatározottság, szükségszerűség elve; az események és jelenségek szükségszerű összefüggését és okozati meghatározottságát valló felfogás.