Diákónus

görög: a katolikus és görögkeleti egyházban: szerpap

- a protestánsoknál: lelki gondozást, régebben a szegények gondozását is végző nem lelkészi személy

Diakonissza: gör-lat: a keresztény ősegyházban: egyházi jellegő munkát végző nő