szimónia

Lelki dolgokkal, egyházi tisztségekkel vagy javakkal való kereskedés, nyerészkedés; ezek áruba bocsátása (az Újtestamentumi Simon mágus nevéről)-