kegyelem

Kegyelemnek mondja a Biblia Isten jóakaratát, segítőkészségét (favor divinus, benevolentia Dei), ennek megfelelő magatartását, tetteit (opera Dei), és ebből fakadó ingyenes adományait (dona Dei). Ahogy a király néha különös jóindulattal viselkedik egyik-másik alattvalója iránt (Eszt 2,9), vagy ahogyan egyes perzsa uralkodók jóindulatot tanúsítottak Izrael irányában (Ezd 9,11-26), Jahvé ugyanúgy fordul egész Izrael, sőt az egész emberiség felé (Iz 42; 45; 49).