Septuaginta

latin: Kr.e. 200 táján keletkezik (a Biblia legrégibb fordítása)a Palesztinán kívül élő igazhívő zsidók közösségében a Szentírás görög fordítása. Ezt a "Septuaginta" elnevezésű fordítást az apostolok is előszeretettel használták. 70 tudós műve.