vikárius

latin: helynök; a megyéspüspök állandó helyettese, ill. a püspökség ügyeit ideiglenesen vezető helyettes