Góg és Magóg

héber: Az Ó-és Újszövetségi szövegekben két személy, akik Izrael, ill. a kereszténység végromlását készítik elő.