Golgota

Arameus neve annak a Jeruzsálem melletti dombnak, ahol Jézust keresztre feszítették (Kálvária).