Márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika oltárai - Szent Hedvig oltár

Anjou Szt. Hedvig Nagy Lajos magyar király legkisebb leánya. 1378-ban nőül adták Vilmos osztrák herceghez. Lajos király Hedviget szánta a magyar, amíg nővérét, Máriát a lengyel trónra. Özvegye azonban megváltoztatta a végakaratát, s így Hedviget 1384. október 15-én lengyel királynővé koronázták. A lengyel urak elűzték Vilmost, s a 12 éves királynőt Jagello Ulászló litván fejedelemhez kényszerítették, aki ezért népével együtt megkeresztelkedett. Hedvig áldozata a katolikus egyházért, a lengyel és litván népért további tettekben nyilvánult meg. Számos adománnyal gazdagította a pálos rendet, s a krakkói egyetemet. Már életében a lengyel nép hőn szeretett Jadwigája volt, 1399.július 17-én, 25 évesen bekövetkezett halála után pedig szentként tisztelték. Hedvig 1379 és 1382 nyarán tartózkodott Nosztrán atyja kíséretében. Az eredeti oltárkép Aquinoi Szt. Tamást ábrázolta.

Márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilika oltárai - Szent Hedvig oltár