Újszövetségi Szentírás

Jézus fellépése

Mind a négy evangélium különös figyelmet fordít Jézus nyilvános működésének a kezdeteire. (Mt 3,1-4,11; Mk 1,1-13; LK 3,1-4,30; Jn 2,1-12)Az evangéliumok szerzői előtt, akik Jézusban a Messiást látták és ezt a hitet akarták közvetíteni, egészen természetesnek látszott, hogy Jézus messiási küldetése különböző jelek által már fellépésekor félreérthetetlenül megnyilatkozott. Ha pedig az emberek számára nem volt más, mint "Józsefnek, az ácsnak a fia", ettől kezdve nyilvánvalónak kellett lennie, hogy ő Isten fia és fölkentje.

A fellépés előkészítése

Mielőtt Jézus nyilvános működését megkezdte, felkereste a Jordán folyó mellett működő Keresztelő Jánost, hogy megkeresztelkedjék.

(Joachim Patinir: Jézus megkeresztelkedése)

A gyermek Jézus

Ha Jézus csakugyan a Messiás és Isten Fia, ahogy az őskeresztény igehirdetés tanította, akkor ennek már gyermekkorában is meg kellett mutatkoznia. Mózeshez hasonlóan ezért menekült meg a már gyermekkorában rá leselkedő életveszélytől, ezért ismerték fel benne rendkívüli emberek Isten küldöttjék és a jövendő nagy királyt, de ezért tudta ő maga is ámulatba ejteni tizenkét évesen még a bölcseket is az evangéliumi elbeszélések szerint.

A gyermek Jézus a templomban

A napkeleti böcsek hódolata

A Máté-evangélium (2,1-23) elbeszéli, hogy miután Jézus Betlehemben megszületett, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, ahová csillag vezette őket. Heródes királynál érdeklődtek, hogy hol találják az újszülött királyt, akinek látták csillagát s aki előtt hódolni akarnak.

Heródes megijedt, összehívta a főpapokat és írástudókat, hogy megtudakolja tőlük, hol kell a Messiásnak megszületnie. Azok azt válaszolták, hogy a prófétai jövendöléek Betlehemet jelölik meg a Messiás szülőhelyéül.

Ekkor Heródes hívatta a bölcseket és Betlehembe küldte őket. De azt kérte, ha megtalálják a gyermeket, jelentség neki, hogy ő is elmenjen és hódoljon neki.

A bölcsek elindultak és a csillag vezetésével meg is találták a gyermeket.


Tartalom átvétel